torsdag 18 september 2014

Trolleista ja vaikuttaja-agenteista

In Internet slang, a troll (/ˈtrl//ˈtrɒl/) is a person who sows discord on the Internet by starting arguments or upsetting people,by posting inflammatory, extraneous, or off-topicmessages in an online community (such as a newsgroup, forum, chat room, or blog) with the deliberate intent of provoking readers into an emotional response or of otherwise disrupting normal on-topic discussion.
An agent of influence is an agent of some stature who uses his or her position to influence public opinion or decision making to produce results beneficial to the country whose intelligence service operates the agent. Agents of influence are often the most difficult agents to detect, as there is seldom material evidence that connects them with a foreign power, but they can be among the most effective means of influencing foreign opinion and actions as they hold considerable credibility among the target audience. Most commonly they serve the interests of a foreign power in one of three ways: either as a controlled agent directly recruited and controlled by a foreign power; as a “trusted contact” that consciously collaborates to advance foreign interests but are not directly recruited or controlled by a foreign power; or as a “useful idiot” that is completely unaware of how their actions further the interests of a foreign power.
McCarthyism is the practice of making accusations of disloyalty, subversion, or treason without proper regard for evidence. It also means "the practice of making unfair allegations or using unfair investigative techniques, especially in order to restrict dissent or political criticism." 
(Määritelmät Wikipediasta)
Viime parin viikon aikana suomalaisessa julkisuudessa on kiinnitetty huomiota nk. trollien vaikutukseen netissä käytävään keskusteluun Ukrainasta. Puolustusministeri Carl Haglund valitti, että trollit hyökkäävät häntä vastaan netin keskustelufoorumeilla. Eräät tutkijat ovat varoittaneet järjestyneestä informaatiosodasta suomalaisessa nettikeskustelussa (”Pietarissa toimiva trollitehdas”). YLE valmistelee paljastavaa ohjelmaa aiheesta ja pyytää yleisöltä vinkkejä havainnoistaan. (Minäkin ilmoittauduin, odotan soittoa.)

Aikaisemmin viime kesänä puhuttiin vaikuttaja-agenteista, siis suomalaiseen keskusteluun soluttautuneista vaikuttajista, jotka ajoivat tietäen tai tahattomasti Venäjän asiaa. Minäkin sain sellaisia viestejä kirjoittamani artikkelin johdosta, mutta kun samaan aikaan juttua syytettiin myös russofobiseksi, pystyin suhtautumaan syytöksiin rennosti.

Jokainen kansainvälistä, etenkin englanninkielistä, mediaa seurannut voinee todistaa, että merkkejä ohjatusta tiedotuskampanjasta todellakin on olemassa: epäilyttävän runsaslukuisia, kieleltään samankaltaisia viestejä lyhyen ajan sisällä voi epäillä ohjatuiksi.

Suomalaisessa verkkokeskustelussa en ole vastaavaa havainnut. Trolleja, siis verkkohäiriköitä esiintyy toki. Samoin on selvää, että 'virallinen Suomi' ja valtamedia ovat saaneet kokea tavallista enemmän vastaväitteitä Ukrainaa koskevien päätösten ja uutisoinnin vuoksi. Tästä on kuitenkin melko pitkä loikka ohjattuun mediakampanjaan. Minusta vaikuttaa todennäköisemmältä, että moni suomalainen aidosti epäilee vallitsevaa kertomusta.

Ukrainan kriisi on tehnyt selväksi, että Suomessa ei enää ole vain yksi, lähes kaikkien hyväksymä ymmärrys maailmantapahtumista. Kansalaisten usko länsivaltojen virallisiin (tiedusteluun perustuviin) tilannekuvauksiin nähdäkseni ei ole palautunut Irakin joukkotuhoaseita koskevan propagandafiaskon jälkeen. Henkilöstö- ja resurssileikkauksista kärsineet valtamediat ovat – ei vähiten Ukrainan osalta – välittäneet niin monta virheelliseksi osoittautunutta uutista, että usko mediaankin on heikentynyt. Oikein tai väärin, suuri osa kansalaisista on valmis näkemään vaihtoehtoja vallitsevalle kertomukselle.

Median ja poliittisten vaikuttajien on Suomessakin opittava tulemaan toimeen kansalaiskeskustelun kanssa. Vastaväitteitä ei tule oitis pitää merkkinä epälojaalisuudesta. Suomi ei ole mikään Valko-Venäjä. Laajaan kriittiseen mielipiteeseen ei tule vastata totaalipuolustuksen keinoin – se tie vie kansalaisyhteiskunnan tuhoon.

Trolleihin pitää vaikuttajien ja toimittajienkin osata reagoida kuten muutkin netin käyttäjät. Epäasialliset viestit vaietaan kuoliaiksi tai annetaan keskustelupalstan moderaattorin hoitaa työtään. Jos on näyttöä ohjatusta toiminnasta – paljasta se julkisesti. Jos on näyttöä aidosta toiminnasta vieraan valtion puolesta Suomea vastaan – anna oikeuslaitoksen hoitaa. Sen verran luottamusta Suomen järjestelmään on lupaa odottaa vaikuttajilta.

Toimittajat, tutkijat ja varsinkin julkisessa luottamustehtävässä toimivat henkilöt kantavat vastuun Suomen säilymisestä vapaana kansalaisyhteiskuntana. Siihen kuuluu, että sietää vastaväitteitä – ja mielellään kumoaa ne faktoilla ja logiikalla. Vastuunalaisten ja sivistyneiden ihmisten kuuluu karttaa ad hominem-väittelyä, siis argumentoinnin kohdistamista vastaväittäjän henkilöön eikä hänen esittämänsä asiaan. 

måndag 8 september 2014

Mitä uskoa - syyskuussa 2014

Hyvä M.H.,
Kiitos viestistäsi ja siinä olleista kysymyksistäsi. Koska olen saanut postia myös muilta ihmisiltä, minulle on kätevintä vastata tässä muodossa julkisesti. Tulkitsen viestiäsi haasteeksi tarkastella kesä- ja heinäkuussa julkaistuja kirjoituksiani myöhempien tapahtumien valossa. Yritän sitä nyt.

Aluksi haluan toistaa, että en pidä itseäni Ukrainan tai Venäjän asiantuntijana. Yritin tehdä tämän selväksi kirjoituksissani ja olen vilpittömästi pahoillani, jos asia jäi jollekin epäselväksi. Koen itseäni mediankuluttajaksi, joka innostui tutkimaan lähemmin yleismediassa olleita tietoja ja huomasi, että tiedot olivat usein virheelliset tai ristiriitaiset. Samalla havaitsin, että oli muodostumassa median yleinen narratiivi Ukrainan tilanteesta, joka perustui osin virheellisiin tietoihin - tai näistä jääneeseen yleiseen mielikuvaan. Julkaisin omat mietteeni silloin hyvin pienessä ja tuntemattomassa verkkolehdessä odottaen tavoittavani ehkä pari sataa ihmistä omasta viiteryhmästäni. Se, että kirjoitustani on luettu niin laajasti (yli 20 000 lukjaa) ja siteerattu myös valtamediassa, todistaa minusta lähinnä siitä, että Suomessa on muitakin, joilla on duubioita vallitsevasta narratiivista. Se ei niinkään merkitse, että minä olisin löytänyt jonkin viisasten kiven. Jos olisin ymmärtänyt, miten laajalle juttu leviää, olisin ehkä ollut huolellisempi, ei vähiten lähdeviitausten kanssa.

Juttuni on päivätty 30.6.2014 sekä 8.7.2014 ja koskivat tapahtumia julkaisupäiviin saakka. Arviot perustuivat senhetkisiin tietoihin. Ukrainan kriisin jatkuessa on tullut uusia tapahtumia ja toimijat ovat muuttuneet. Joitakin toimijoita arvioin tänään toisin kuin ennen kesälomia.

Kriisin pitkittyessä olen tullut vakuuttuneemmaksi perusajatuksestani: Ukrainan tapahtumia voi sovittaa useisiin narratiiveihin, joista ääripäät kai muodostavat yhtäältä Moskovan ja Donbassin kapinallisten kertomus ("spontaani kansannousu vallan anastaneita russofobeja vastaan") ja toisaalta Kiovan sekä haukkamaisimpien länsivaikuttajien kertomus ("Venäjän aggressio länsimaiseen demokratiaan pyrkivää, legitiimiä Ukrainan valtiota vastaan"). Kumpaankin narratiiviin sisältyy annos totuutta ja kummastakin voi esittää perusteltuja vastaväitteitä. Sen tiedon valossa, jonka minä olen pystynyt hankkimaan, en pysty sanomaan, että jompikumpi narratiivi olisi lähempänä totuutta. Voin korkeintaan tehdä hypoteeseja siitä, mitä vaikuttaa olevan todennäköisin tapahtumankulku tai selitys kriisin eri tapahtumille. Minulla ei ole haluja eikä tarvetta ottaa Ukrainan kriisin suhteen puolta. Toisaalta kansalaisena tunnen huolta siitä, että Suomi ja Euroopan unioni näyttävät asettuvan yhden ääripään narratiivin kannattajiksi ja samalla riidan osapuoliksi perustein, joita en pidä vakuuttavina. EU:n linja ei mielestäni edistä tilanteen vakauttamista.

Kuva sodan osapuolista

Tätä kirjoittaessani olen lukenut runsaasti kertomuksia molempien puolten tekemistä ihmisoikeusloukkauksista. Alkukesän kuva kotiseutuaan puolustavista, melko nuhteettomista aluejoukoista ei enää pidä paikkaansa. Kun Ukraina pääsee aloittamaan eheytymisprosessinsa, osapuolten toisilleen tekemät ja erityisesti siviileihin kohdistamat julmuudet tulee valaista ja syylliset saattaa vastuuseen. Erityinen huomio tulee silloin kiinnittymään ei-valtiollisten joukkojen toimintaan, siis Donbassin kapinallisiin sekä Ukrainan hallituksen puolella taistelleisiin miliiseihin, joiden jäsenet ovat syyllistyneet lukuisiin yksittäisiin väkivallantekoihin. Ukrainan vakinaisen armeijan osalta taas tarkasteluun tulee valittu strategia ja taktiikka: kohdistuiko toiminta sotilaallisiin kohteisiin, vai syyllistyikö armeija valikoimattomaan siviiliasutusten tuhoamiseen?

Se, että Donbassissa on taistellut Venäjältä tulleita ammattisotilaita ja aikaisempien sotien veteraaneja ei nähdäkseni ole ollut kenellekään epäselvää - ja kirjoitin itsekin siitä. Kiistanalaista on ollut 'venäläisten' (= kaikkien ei-paikallisten, Donbassin kapinallisten puolella taistelevien) lukumäärä, asema (Venäjän lähettämiä vai vapaaehtoisia) ja merkitys sotatoimille. Paras (melkein kirjoitin ainoa) selvitys venäläisten osallistumisen todisteista on minun mielestäni Anna-Lena Laurénin blogissa http://moskva.blogg.hbl.fi/2014/08/29/har-ar-bevisen/ . Näiden taistelijoiden asemasta on vaikea sanoa mitään varmaa: Pitäisin suoranaisena ihmeenä, jos Donbassissa ei toimisi tehtävään määrättyjä Venäjän armeijan tai turvallisuuspalvelun ammattilaisia. Toisaalta mediassa on ollut uskottavia raportteja sekä aidosti vapaaehtoisista taistelijoista että paikalle komennetuista, ei-vapaaehtoisista miehistä. Itse uskon, että kaikkia on, niiden suhdeluku on arvoitus. Venäläisten lukumäärästä on eri arvioita. Paremman tiedon puuttuessa ajattelen että lukumäärä voi olla 1 000 miestä (NATO:n arvio) tai 1 600 (Ukrainan hallituksen arvio) - ainakin NATO:lla ja Kiovalla ei ole motiivia vähätellä lukumäärää.

Venäjältä tulleiden merkityksestä sotatoimille esiintyy myös erilaisia arvioita. Virallinen Suomi (mm. ministeri Tuomioja) on painottanut, miten Kiovan joukot etenivät heinäkuussa ja elokuun alussa; elokuun lopun tappioiden täytyy johtua Venäjän väliintulosta - josta kuitenkaan ei ole 1 000 - 1 600 miehen läsnäolon lisäksi esitetty julkisesti oikeastaan lainkaan todisteita. (Voi toki olla, että valtiovallalla on salaisia raportteja. Niiden jakelun piirissä minä en ole, muuten en voisi kirjoitella somessa.) Vaihtoehtoinen, ja minusta varteenotettava tulkinta löytyy venäläisistä sotilasblogeista ja saa myös epäsuorasti tukea länsimaisesta raportoinnista: Tässä on klassinen mottisodankäynnin esimerkki. Kiovan joukot eteneivät nopeasti sotilaallisesti tyhjille alueille (+ Slavianskiin, josta kapinalliset perääntyivät ennen, kuin tuli tappioita). Huoltoreitit pitenivät ja kapinalliset pystyivät erottamaan ja piirittämään hallitusjoukot.

Mitä tästä ajattelen? Nyt kuten kesän alussakin katson, että Venäjä on toiminut moitittavasti: Sotilaiden aktiivinen lähettäminen toisen valtion alueelle on aggressiivinen teko. Siltä osin, kuin kysymyksessä on vapaaehtoisia, Venäjä on toiminut moitittavasti, kun on päästänyt heidät mukaan sotaan. Itsestään selvästi Venäjä kontrolloi sekä rajansa että sotilashenkilöstönsä toiminnan.

Jos venäläistaistelijoiden lukumäärä on 1 000 - 1 600 henkilöä, he muodostavat noin 10 - 20 prosenttia Donbassin kapinallisjoukkojen arvioidusta miesvahvuudesta. (Ammattisotilaiden ja veteraanien osalta laatu voi niin sanotusti korvata määrän.) Suhdeluku kuitenkin liittyy edellä kuvattuihin narratiiveihin: paikallisten osuus on riittävän suuri tukemaan kertomusta paikallisten kansannoususta ja Venäjältä tulleiden lukumäärä riittää perusteeksi aggressiokertomukselle.

Ohimennen sanottuna myös Kiovan puolella taistelevien lukumäärä antaa aihetta pohdiskeluun. Useimpien kuulemieni arvioiden mukaan Kiovan puolella taistelisi alle 20 000 miestä. Tämä siis 40 miljoonan asukkaan maassa, joka menetettyään hallinnan osasta rajojaan ja alueitaan on ns perimmäisten kysymysten ääressä ja jossa on koulutettujen asevelvollisten reservi. Pieni Suomi pystyy mobilisoimaan monenkertaisen miesvoiman. Tämä pistää ainakin miettimään, kuinka sitoutunut Kiovan hallitus ja Ukrainan kansa on tähän operaatioon. Oletettavasti myös ne valtiot, joilta Kiova on pyytänyt sotilaallista apua, laskevat tykönään, onko Ukraina itse tehnyt kaikkensa ennen avun pyytämistä.

Asiantuntijakysymys

Kysyit minulta, millä oikeudella minä "lyttään" Sofi Oksasen ja monet muut asiantuntijat, kun en kerta itse ole asiantuntija. Itse näen asian niin, että tärkeässä ja mielipiteet jakavassa kysymyksessä on normaalia ja tärkeää, että muodostaa oman käsityksensä asiantuntijoina esiintyvien tai sellaisiksi mielettyjen henkilöiden lausunnoista. Kirjoituksissani käsittelin niitä henkilöitä, jotka esittivät arvioita Venäjän vaikuttimista ja tavoitteista. Asiantuntijuus tarkoittaisi silloin minun mielestäni, että henkilö on perehtynyt syvällisesti Venäjän sisällä tapahtuvaan poliittiseen prosessiin ja keskusteluun, valtasuhteisiin, historiaan jne. Sellaiset henkilöt ovat lukeneet laajasti venäjänkielisiä tutkimuksia, sanomalehtiä ja kirjoituksia ja ihannetapauksessa myös viettäneet maassa pidempiä aikoja. Tällaisia henkilöitä löytyy, ajattelen esimerkiksi Aleksanteri-instituutin Markku Kivistä, Markku Kangaspuroa ja Hannah Smithiä sekä Ulkopoliittisen instituutin Arkadyi Moshesia. Nämä ovat nähdäkseni olleet melko varovaisia lausunnoissaan Venäjän motiiveista. Suurempaa itsevarmuutta ovat ilmaisseet sellaiset ulkopolitiikan tutkijat, joiden oma tutkimustyö liittyy aivan eri kysymyksiin. Mainitsen vaikka Ulkopoliittisesta instituutista usein mediassa esiintyneet Mika Aaltolan ja Kristi Raikin, joiden asiantuntemuksen alat voit lukea UPI:n kotisivuilta http://www.fiia.fi/fi/experts/. Ainakin itse koen, että henkilö, joka antaa lausuntoja oman osaamisalueensa ulkopuolelta, ei enää toimi 'asiantuntijana' vaan yksityishenkilönä, joka ilmaisee oman mielipiteensä.

Ilveilit lempeästi minun "katkeroituneita ex-vaikuttajia" koskevaa esitystäni. Olet tietenkin oikeassa: entisillä vaikuttajilla voi olla monenlaisia vaikuttimia. Toisaalta pysyn kannassani, että pitää suhtautua skeptisesti, kun joku 1990-luvulla Kremlissä toiminut ja kauan sitten emigroitunut henkilö väittää tietävänsä presidentti Putinin nykyiset sisimmät ajatukset. "Miten ihmeessä hän voi tuonkin tietää?" on mielestäni luvallinen kysymys.

Sofi Oksanen minun tietääkseni ei ole koskaan esiintynyt Venäjän tai Ukrainan asiantuntijana. Oksanen minun nähdäkseni on yksi Suomen etevimmistä kaunokirjallisuuden edustajista, joka on perehtynyt syvästi toisen kotimaansa, Viron historian kärsimyksiin. Sofi Oksanen on esittänyt erittäin vakuuttavasti muotoillun mielipiteensä Ukrainan tapahtumista. En kuitenkaan näe, että se perustuu tai voisi perustua mihinkään Oksasen omaan, Venäjän vaikuttimia ja tavoitteita koskevaan tietoon, vaan Oksasen omaan ja virolaisten kollektiiviseen historiakäsitykseen. Se on validi näkökanta, mutta ei minusta vakuuttava. En liioin näe, että Oksasen ennusteet olisivat toteutuneet niin hyvin, kuin sinä väität.

Venäjän nykytilasta, tavoitteista ja vaikuttimista

Jaan suurelta osin huolesi Venäjän lisääntyvästä auktoritaarisuudesta, sananvapauden rajoituksista ja lisään siihen huoleni kansallismielisestä sovinismista ja moraalikonservatiivisuudesta. Toisaalta pidän sanaa "diktatuuri" liioiteltuna nykyisen Venäjän kuvauksena.

Tätä kirjoitettaessa (8.9.2014) koen, että alkukesällä  luonnostelemani vaihtoehtoinen tulkinta Venäjän mahdollisista vaikuttimista ja tavoitteista ei ole ainakaan vielä osoittaunut virheelliseksi tai edes kovin naiviksi. Viime perjantaina sovittu tulitauko tuntuisi vahvistavan oikeaksi omaa arviotani, että Venäjä ei pyri Krimin lisäksi muihin aluevaltauksiin, vaan tavoitteena on estää NATO:n eteneminen Ukrainaan. Hataran tulitauon oloissa jokainen arvio on tietysti epävarma, mutta ainakaan vielä en näe syytä muuttaa alkukesän arviota.

Jatkokehitystä ajatellen minuun ovat tehneet vaikutuksen seuraavat viimeaikaiset kirjoitukset, jotka ovat länsimaisten, pesunkestävästi ei-moskovamielisten asiantuntijoiden käsialaa. Suosittelen:
Kiitos, että motivoit minut kirjoittamaan. Tarina jatkuu.
PS

torsdag 10 juli 2014

Första bloggen

Här tänkte jag samla tankar som har uppstått under promenader med irländska settern Pusjkin. Eftersom jag använder olika språk, valde jag att ge doggens namn på engelska i bloggen. I väntan på att jag har något nytt att säga skulle jag länka till ett par artiklar, som jag skrev om Ukraina-krisen under den senaste veckan:

På finska: http://simeonjahanna.com/2014/06/30/mita-uskoa-kun-kaikki-valehtelevat-ukrainan-kriisi-ja-maailman-ymmartaminen/
Jutussa käsitellään suomeksi Ukrainan kriisiä koskevaa uutisointia ja miksi se on niin epäluotettavaa. Jutussa yritän tunnistaa asioita, joita voi pitää tosina tai ainakin uskottavina, kun yhdistelee laajaa, sirpaleista ja epäluotettavaa uutisvirtaa.

På svenska: http://simeonjahanna.com/2014/07/08/ukraina-och-informationskriget/
Här försöker jag bilda mig en helhetsuppfattning om Ukraina-krisen och vad den innebär utifrån ett nyhetsflöde som för det mesta varit både fragmentariskt och otillförlitligt. Mitt allmänintryck är att EU och "väst" handlar på basen av oriktiga bedömningar både om Ukrainas nuvarande och tidigare makthavare och om Rysslands bevekelsegrunder. EU:s utrikespolitiska apparat fungerar inte som den ska.